HNS

     

Naslovnica | Uvjeti prodaje
Uvjeti prodaje
UVJETI INTERNET PRODAJE ULAZNICA

ORGANIZATORI

Članak 1:
Organizator utakmice je Hrvatski nogometni savez.
Prodaju ulaznica za utakmice internetom organizira Dekod d.o.o., Savska cesta 28, Zagreb.

INTERNET PRODAJA ULAZNICA

Članak 2:
Ulaznice za sjedeća mjesta koja se mogu kupiti internetom određuje Organizator utakmice.

Članak 3:
Osoba koja se prijavljuje za kupovinu ulaznica (u daljnjem tekstu: Naručitelj) mora biti državljanin Republike Hrvatske te kupuje ulaznicu za sebe i dodatne osobe (u daljnjem tekstu: Gosti).
Naručitelj je odgovorna osoba za sve naručene ulaznice i u trenutku kupovine mora biti pravno i poslovno sposobna tj. mora biti punoljetna. Naručitelj na internetu može platiti ulaznice DINERS, MasterCard, Visa ili Maestro karticom (kartice koje podržavaju internet transakcije, za više informacija obratite se banci koja je izdala karticu) te pomoću KEKS Pay aplikacije.
Naručitelj može obaviti samo jednu narudžbu i ne može biti niti Naručitelj niti Gost u drugoj narudžbi.
Gost može biti samo u jednoj narudžbi, i ne može biti niti Naručitelj niti Gost u drugoj narudžbi.
Svi traženi podaci o Naručitelju i o Gostima u Prijavnici za kupovinu ulaznica moraju biti popunjeni, a Naručitelj odgovara za njihovu vjerodostojnost i ispravnost.
Naručitelj u svakom trenutku može putem interneta pratiti stanje svoje prijave, koristeći se svojim emailom i lozinkom.
Naručitelj i njegovi Gosti su suglasni da im organizator može na stadionu u bilo kojem trenutku provjeriti osobne podatke koji su navedeni prilikom kupnje, a bit će ispisani na ulaznicama.

PREUZIMANJE I NAKNADE

Članak 4:
Internetom kupljene ulaznice preuzimaju se s korisničkih stranica nakon čega ih je potrebno ispisati na pisaču.
Na ulazu nije moguće očitati barkod ulaznice s mobitela, ulaznicu je potrebno ispisati.
Ispisane ulaznice ne mogu se zamijeniti za fizičke ulaznice.
Naknada za način plaćanja iznosi 6% na vrijednost ulaznice za plaćanje karticama i pomoću KEKS Pay aplikacije.

ROKOVI I POSTUPAK PLAĆANJA

Članak 5:
Kod plaćanja kreditnom karticom ili KEKS Pay aplikacijom, ulaznice će biti stavljene u obradu za preuzimanje s korisničkih stranica odmah nakon autorizacije kartičarske kuće.


Članak 6:
Ulaznice se prodaju po cijenama koje je javno naveo Organizator utakmice. U cijenu ulaznice uračunat je PDV prema Zakonu.

OTKAZANE, NEODIGRANE ILI UVJETNE UTAKMICE

Članak 7:
Povrat novca za kupljene ulaznice moguć je jedino u slučaju da je utakmica otkazana i to: storniranjem zaduženja kreditne/debitne kartice ili preko KEKS Pay aplikacije o čemu će svi Naručitelji biti kontaktirani u slučaju otkaza utakmice. Prilikom povrata novca na opisani način kupcu će se vratiti puni iznos cijene ulaznice bez naknade, naknada se neće vratiti. Organizator zadržava pravo otkazivanja utakmice, promjene termina ili organizaciju nove utakmice.

NEDOLAZAK NA UTAKMICU

Članak 8:
U slučaju nedolaska na utakmicu kupljena ulaznica postaje nevažeća i nema povrata novca.


OPĆI UVJETI HNS-a:

OPĆI UVJETI U SVEZI ULAZNICA ZA UTAKMICE HRVATSKE NOGOMETNE REPREZENTACIJE

1.
Hrvatski nogometni savez («HNS») je isključivi vlasnik svih ulaznica («Ulaznice») za utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije («Utakmica»). Svako korištenje Ulaznica i odredbe vezane uz ulazak na stadion («Stadion») na kojima se igra Utakmica predmet su ovih Općih Uvjeta u svezi ulaznica za utakmice hrvatske nogometne reprezentacije («OU») koje je utvrdio HNS, pravila Stadiona te svih drugih primjenjivih zakona i propisa. Svaki kupac, nositelj ili korisnik Ulaznice mora poštivati odredbe OU.

2.
Sve osobe koje žele pristupiti Stadionu bez obzira na dob moraju imati Ulaznicu. Nositelj Ulaznice prihvaća i suglasan je da HNS ima pravo prikupiti, pohraniti i koristiti njegove osobne podatke u svrhu organizacije i administracije Utakmice. HNS može prenijeti takve osobne podatke trećim stranama prvenstveno u svezi s organizacijom i administracijom prodaje Ulaznica i/ili u svrhu bilo koje relevantne zaštitne i sigurnosne mjere za Utakmicu. Osim ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim OU, samo osoba označena na Ulaznici kao nositelj Ulaznice može koristiti Ulaznicu za potrebe ulaska na Stadion ili koristiti druga prava kao nositelj Ulaznice, a kako je utvrđeno ovim OU. HNS je ovlašten, ali nije obvezan, obavljati identifikacijsku provjeru prilikom predočenja Ulaznice od strane nositelja Ulaznice na Stadionu.

3.
Niti nositelj ulaznice niti bilo koja druga osoba ne mogu prenijeti ili dodijeliti bilo koja prava koja proizlaze iz Ulaznice, kao niti samu Ulaznicu, trećim stranama bez ranije suglasnosti HNS-a. HNS je ovlašten ne dati svoju suglasnost posebno ako nositelj Ulaznice ili osoba kojoj je ista prenijeta namjerava: - prenijeti prava ili Ulaznicu pojedincu kojemu je iz sigurnosnih razloga zabranjeno prisustvovanje nogometnim utakmicama; ili - preprodati Ulaznice; ili - prenijeti ili koristiti prava ili Ulaznicu za potrebe reklamiranja, prodaje ili u promotivne svrhe ili kao nagradu, poklon, u natjecanju ili lutriji ili kao dio nedozvoljenog «hospitality» paketa ili putničkog paketa.

4.
Ako se takva prava ili Ulaznice prenose uz suglasnost HNS-a, osoba na koju je ulaznica prenesena zatražit će izdavanje nove Ulaznice najkasnije 48 sati prije početka utakmice. Ako se takva prava ili Ulaznica prenosi ili koristi u neku od gore označenih nedozvoljenih svrha, bez ranije pismene suglasnosti HNS-a, nositelj ulaznice biti će u prekršaju ovih OU, takva Ulaznica će se automatski proglasiti nevažećom i može se poništiti elektronskim ili drugim putem. HNS može osobi u posjedu Ulaznice odbiti mogućnost ulaska na Stadion ili takvu osobu udaljiti sa Stadiona, te HNS toj osobi neće refundirati vrijednost te ulaznice. Ako HNS utvrdi da kupac ima opravdani razlog za poništavanje kupovine i povrat novca, to se može obaviti najkasnije 48 sati prije utakmice.

5.
Svi nositelji Ulaznica potvrđuju da se kreću na i oko Stadiona na vlastitu odgovornost. HNS ne preporučuje dolazak na Utakmicu osobama mlađim od 4 (četiri) godine, a osobe mlađe od 16 godina moraju biti u pratnji odrasle osobe. U slučaju incidenta koji može dovesti do šteta ili gubitaka koji uključuju (i) ozljedu koja izazove smrt, (ii) tjelesnu ozljedu ili (iii) permanentno oštećenje zdravlja, HNS je odgovoran samo ako netko od njegovih ovlaštenih predstavnika ili agenata izazovu takvu štetu ili gubitak svojim nemarom ili namjerom. U odnosu na sve ostale incidente kojima se izazove šteta ili gubitak (ali isključujući incidente koji uključuju fundamentalno nepoštivanje ugovora od strane HNS-a), HNS će biti odgovoran samo za štete i/ili gubitke koje pretrpi nositelj Ulaznica ako je takva šteta i/ili gubitak izazvan namjernim neodgovarajućim ponašanjem ili nemarom ovlaštenih predstavnika ili agenata HNS-a. U odnosu na gubitak ili štete koje nastanu uslijed nepoštivanja ugovora nemarom, odgovornost HNS-a je ograničena na štetu koja je predvidljiva i tipična za ugovore takve prirode.

6.
Nositelj Ulaznice ako napusti Stadion neće biti ponovo pušten s istom Ulaznicom.

7.
Nositelji Ulaznica ne mogu snimati (osim u privatne svrhe), prenositi ili na bilo koji način obavljati prijenos preko Interneta ili drugih medija, uključujući mobilne uređaje, zvuka, slika, opisa ili rezultata Utakmice, u cijelosti ili djelomično, ili pomagati drugoj osobi (osobama) u obavljanju ovih aktivnosti, bez ranije pismene suglasnosti HNS-a. Oprema i predmeti koji se koriste u te svrhe ne smije se unositi na Stadion bez ranije pismene suglasnosti HNS-a.

8.
Fotografije ili snimke koje je snimio nositelj Ulaznice tijekom prisustvovanja Utakmici mogu se koristiti samo u osobne, nekomercijalne svrhe (isključujući objave na internet portalima i drugim medijima pogodnim za izvještavanje javnosti), te se ne smiju komercijalno koristiti na bilo koji način od strane bilo kojeg entiteta, bez ranije pismene suglasnosti HNS-a.

9.
Svaki nositelj Ulaznice daje svoju suglasnost da HNS ili oni koji on imenuje mogu besplatno koristiti nositeljev  glas, sliku, uživo ili u video snimci, prijenosu ili drugoj vrsti snimke, fotografije ili putem drugog medija sada ili u budućnosti, a sve u svezi Utakmice.

10.
Zbog sigurnosnih razloga, te kako bi se osigurala redovno i nesmetano odvijanje Utakmice, nositelj Ulaznice mora slijediti upute HNS-a, sigurnosnog osoblja, policije i administracije na Stadionu na kojem se održava Utakmica. Svaki nositelj Ulaznice treba surađivati s policijom, HNS-om, administracijom Stadiona i sigurnosnim osobljem ako se od nositelja Ulaznice traži predočenje nositeljevog identiteta na događaju, u obliku službenog dokumenta s fotografijom, ili suglasnost za konfiskaciju zabranjenih predmeta koje posjeduje. Pirotehnika, sve vrste oružja, staklene boce, kantice ili alkoholna pića, nedozvoljene droge ili drugo što može pokvariti užitak, ugodu i sigurnost ostalih sudionika, igrača ili službenih osoba zabranjeno je i ne smije se unijeti na stadion. Pojedince koji su pod utjecajem alkohola ili droga ili koji se ponašaju ili se čini da se ponašaju nasilno ili suprotno javnom redu, može se udaljiti sa Stadiona. Gledatelj koji se ne nalazi na gostujućoj tribini, a utvrdi se da je gostujući navijač, bit će udaljen sa stadiona bez prava na povrat novca od ulaznice, bez obzira što ima ulaznicu za tribinu na kojoj se nalazio.

11.
Svaki kupac, nositelj ili korisnik Ulaznice odgovoran je za propisno korištenje Ulaznice. On će nadoknaditi štetu i izuzeti HNS od bilo kakvih potraživanja za štetu i odgovornost, pretrpljenih ili nastalih u svezi s kršenjem ovih OU, pravila Stadiona ili bilo kojih drugih primjenjivih zakona ili propisa.

12.
Svi promotivni, komercijalni, politički ili vjerski predmeti bilo koje prirode, uključujući ali ne ograničavajući se na zastave, oznake, simbole, letke, zabranjeni su i ne mogu se unijeti na Stadion.

13.
HNS zadržava pravo promjena vremena, datuma i mjesta odigravanja Utakmice u slučaju nepredviđenih okolnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na događaje više sile ili zabrinutosti u odnosu na sigurnost. U slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje dovode do promjena vremena, datuma i mjesta Utakmice, uključujući one gore označene, nositelj Ulaznice ima pravo ako je moguće dobiti Ulaznicu iste kategorije kao što je bila njegova prvobitna Ulaznica. Ako se Utakmica ili promijenjena Utakmica otkaže ili nema raspoložive Ulaznice za promijenjenu Utakmicu, nositelj Ulaznice dobiti će refundaciju po nominalnoj vrijednosti Ulaznice. Ako nositelj Ulaznice ne može prisustvovati promijenjenoj utakmici, refundirat će mu se cijena ulaznice putem razmjene uoči utakmice, te sukladno odobrenju HNS-a.

14.
Ako neke od odredbi ovih OU postanu nevažeće, neučinkovite ili neprovedive u cijelosti ili djelomično, to se ne odnosi na valjanost, učinkovitost i provedivost ostalih uvjeta iz ovih OU-a. Nositelj Ulaznice će poštovati sve odredbe vezane uz gledatelja koje izdaje HNS, te sve dodatne odredbe HNS-a koje se mogu povremeno izdavati, a u odnosu na (i) opisano ponašanje ili predmete koji su zabranjeni na stadionima i (ii) koji se odnose na druge sigurnosne zahtjeve. Takve dodatne odredbe nalaze na internet stranici www.hns-cff.hr i na zahtjev se mogu dobiti od Hrvatskog nogometnog saveza, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb.

15.
Mjesto nadležnosti za sve sporove proizišle iz ovih OU je Zagreb.