Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

NK Istra 1961 - HNK Rijeka

Gradski stadion "Aldo Drosina" , Gradski stadion "Aldo Drosina", Pula, 22.09.2019. u 19:00h

ORGANIZATOR:
NOGOMETNI KLUB ISTRA 1961 S.D.D.
SLOBODNIH MJESTA:
7426
CIJENE:
30/50 kn

Odaberite sektor:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

Sektor: Sjever A Slobodno u Internet prodaji: 82 Cijene: 50 Kn SA Sektor: Sjever B Slobodno u Internet prodaji: 356 Cijene: 50 Kn SB Sektor: Sjever C Slobodno u Internet prodaji: 47 Cijene: 50 Kn SC Sektor: Sjever D Slobodno u Internet prodaji: 292 Cijene: 50 Kn SD Sektor: Sjever E Slobodno u Internet prodaji: 361 Cijene: 50 Kn SE Sektor: Sjever F Slobodno u Internet prodaji: 66 Cijene: 50 Kn SF Sektor: Istok A Slobodno u Internet prodaji: 66 Cijene: 30 Kn IA Sektor: Istok B Slobodno u Internet prodaji: 550 Cijene: 30 Kn IB Sektor: Istok C Slobodno u Internet prodaji: 370 Cijene: 30 Kn IC Sektor: Istok D Slobodno u Internet prodaji: 365 Cijene: 30 Kn ID Sektor: Istok E Slobodno u Internet prodaji: 354 Cijene: 30 Kn IE Sektor: Istok F Slobodno u Internet prodaji: 374 Cijene: 30 Kn IF Sektor: Istok H Slobodno u Internet prodaji: 550 Cijene: 30 Kn IH Sektor: Istok I Slobodno u Internet prodaji: 68 Cijene: 30 Kn II Sektor: Jug A Slobodno u Internet prodaji: 67 Cijene: 50 Kn JA Sektor: Jug B Slobodno u Internet prodaji: 330 Cijene: 50 Kn JB Sektor: Jug C Slobodno u Internet prodaji: 310 Cijene: 50 Kn JC Sektor: Jug D Slobodno u Internet prodaji: 385 Cijene: 50 Kn JD Sektor: Jug E Slobodno u Internet prodaji: 363 Cijene: 50 Kn JE Sektor: Jug F Slobodno u Internet prodaji: 79 Cijene: 50 Kn JF Sektor: Zapad A Slobodno u Internet prodaji: 69 Cijene: 50 Kn ZA Sektor: Zapad B Slobodno u Internet prodaji: 284 Cijene: 50 Kn ZB Sektor: Zapad C Slobodno u Internet prodaji: 374 Cijene: 50 Kn ZC Sektor: Zapad D Slobodno u Internet prodaji: 141 Cijene: 50 Kn ZD Sektor: Zapad E Slobodno u Internet prodaji: 156 Cijene: 50 Kn Sektor: Zapad E Slobodno u Internet prodaji: 92 Cijene: 50 Kn Sektor: Zapad F Slobodno u Internet prodaji: 237 Cijene: 50 Kn ZF Sektor: Zapad G Slobodno u Internet prodaji: 287 Cijene: 50 Kn ZG Sektor: Zapad H Slobodno u Internet prodaji: 285 Cijene: 50 Kn ZH Sektor: Zapad I Slobodno u Internet prodaji: 66 Cijene: 50 Kn ZI Sektor: Istok G Nema ulaznica u online prodaji Sektor: VIP ARENA Nema ulaznica u online prodaji

Sjever A (slobodno82)
                , Cijene: 50 kn
               Sjever B (slobodno356)
                , Cijene: 50 kn
               Sjever C (slobodno47)
                , Cijene: 50 kn
               Sjever D (slobodno292)
                , Cijene: 50 kn
               Sjever E (slobodno361)
                , Cijene: 50 kn
               Sjever F (slobodno66)
                , Cijene: 50 kn
               Istok A (slobodno66)
                , Cijene: 30 kn
               Istok B (slobodno550)
                , Cijene: 30 kn
               Istok C (slobodno370)
                , Cijene: 30 kn
               Istok D (slobodno365)
                , Cijene: 30 kn
               Istok E (slobodno354)
                , Cijene: 30 kn
               Istok F (slobodno374)
                , Cijene: 30 kn
               Istok H (slobodno550)
                , Cijene: 30 kn
               Istok I (slobodno68)
                , Cijene: 30 kn
               Jug A (slobodno67)
                , Cijene: 50 kn
               Jug B (slobodno330)
                , Cijene: 50 kn
               Jug C (slobodno310)
                , Cijene: 50 kn
               Jug D (slobodno385)
                , Cijene: 50 kn
               Jug E (slobodno363)
                , Cijene: 50 kn
               Jug F (slobodno79)
                , Cijene: 50 kn
               Zapad A (slobodno69)
                , Cijene: 50 kn
               Zapad B (slobodno284)
                , Cijene: 50 kn
               Zapad C (slobodno374)
                , Cijene: 50 kn
               Zapad D (slobodno141)
                , Cijene: 50 kn
               Zapad E (slobodno156)
                , Cijene: 50 kn
               Zapad E (slobodno92)
                , Cijene: 50 kn
               Zapad F (slobodno237)
                , Cijene: 50 kn
               Zapad G (slobodno287)
                , Cijene: 50 kn
               Zapad H (slobodno285)
                , Cijene: 50 kn
               Zapad I (slobodno66)
                , Cijene: 50 kn

Odaberite sektor:

Naziv sektoraCijene ulaznica
Sjever A (slobodno: 82) 50 kn Odaberi      
Sjever B (slobodno: 356) 50 kn Odaberi      
Sjever C (slobodno: 47) 50 kn Odaberi      
Sjever D (slobodno: 292) 50 kn Odaberi      
Sjever E (slobodno: 361) 50 kn Odaberi      
Sjever F (slobodno: 66) 50 kn Odaberi      
Istok A (slobodno: 66) 30 kn Odaberi      
Istok B (slobodno: 550) 30 kn Odaberi      
Istok C (slobodno: 370) 30 kn Odaberi      
Istok D (slobodno: 365) 30 kn Odaberi      
Istok E (slobodno: 354) 30 kn Odaberi      
Istok F (slobodno: 374) 30 kn Odaberi      
Istok H (slobodno: 550) 30 kn Odaberi      
Istok I (slobodno: 68) 30 kn Odaberi      
Jug A (slobodno: 67) 50 kn Odaberi      
Jug B (slobodno: 330) 50 kn Odaberi      
Jug C (slobodno: 310) 50 kn Odaberi      
Jug D (slobodno: 385) 50 kn Odaberi      
Jug E (slobodno: 363) 50 kn Odaberi      
Jug F (slobodno: 79) 50 kn Odaberi      
Zapad A (slobodno: 69) 50 kn Odaberi      
Zapad B (slobodno: 284) 50 kn Odaberi      
Zapad C (slobodno: 374) 50 kn Odaberi      
Zapad D (slobodno: 141) 50 kn Odaberi      
Zapad E (slobodno: 156) 50 kn Odaberi      
Zapad E (slobodno: 92) 50 kn Odaberi      
Zapad F (slobodno: 237) 50 kn Odaberi      
Zapad G (slobodno: 287) 50 kn Odaberi      
Zapad H (slobodno: 285) 50 kn Odaberi      
Zapad I (slobodno: 66) 50 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica