Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

Verdi: LA TRAVIATA

HNK Ivana pl.Zajca, Rijeka, 19.05.2021. u 19:00h

ORGANIZATOR:
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL.ZAJCA RIJEKA
SLOBODNIH MJESTA:
12
CIJENE:
50/70/80/90/100/110/120/130 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.


Parter lijevo / left (slobodno1)
                , Cijene: 100 kn
               Parter desno / right (slobodno3)
                , Cijene: 100 kn
               Balkon lijevo / left (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Balkon desno / right (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 2 lijevo (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 3 lijevo (slobodno2)
                , Cijene: 90/130 kn
               Mezzanin 4 lijevo (slobodno2)
                , Cijene: 90/130 kn
               Mezzanin 5 lijevo (slobodno2)
                , Cijene: 90/130 kn
               Mezzanin 6 lijevo (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 7 lijevo (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 8 lijevo (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 9 lijevo (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 10 lijevo (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 2 desno (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 3 desno (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 4 desno (slobodno2)
                , Cijene: 90/130 kn
               Mezzanin 5 desno (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 6 desno (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 7 desno (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 8 desno (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 9 desno (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 10 desno (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat lijevo loža 2 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat lijevo loža 3 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat lijevo loža 4 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat lijevo loža 5 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat lijevo loža 6 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat lijevo loža 7 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat lijevo loža 8 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat lijevo loža 9 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat lijevo loža 10 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat loža 11 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat desno loža 2 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat desno loža 3 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat desno loža 4 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat desno loža 5 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat desno loža 6 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat desno loža 7 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat desno loža 8 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat desno loža 9 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 1. kat desno loža 10 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat lijevo loža 2 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat lijevo loža 3 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat lijevo loža 4 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat lijevo loža 5 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat lijevo loža 6 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat lijevo loža 7 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat lijevo loža 8 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat lijevo loža 9 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat lijevo loža 10 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat loža 11 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat desno loža 2 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat desno loža 3 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat desno loža 4 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat desno loža 5 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat desno loža 6 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat desno loža 7 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat desno loža 8 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat desno loža 9 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 2. kat desno loža 10 (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Mezzanin 11 (Nema ulaznica u online prodaji)
                  nenumerirana mjesta –parter (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Balkon stajanje (Nema ulaznica u online prodaji)

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parter lijevo / left (slobodno: 1) 100 kn Odaberi      
Parter desno / right (slobodno: 3) 100 kn Odaberi      
Balkon lijevo / left70 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Balkon desno / right70 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 2 lijevo130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 3 lijevo (slobodno: 2) 90/130 kn Odaberi      
Mezzanin 4 lijevo (slobodno: 2) 90/130 kn Odaberi      
Mezzanin 5 lijevo (slobodno: 2) 90/130 kn Odaberi      
Mezzanin 6 lijevo90/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 7 lijevo110/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 8 lijevo110/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 9 lijevo110/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 10 lijevo110/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 2 desno130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 3 desno90/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 4 desno (slobodno: 2) 90/130 kn Odaberi      
Mezzanin 5 desno90/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 6 desno90/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 7 desno110/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 8 desno110/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 9 desno110/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 10 desno110/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat lijevo loža 2110 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat lijevo loža 350/110 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat lijevo loža 450/110 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat lijevo loža 550/110 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat lijevo loža 650/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat lijevo loža 750/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat lijevo loža 850/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat lijevo loža 950/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat lijevo loža 1050/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat loža 1150/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat desno loža 2110 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat desno loža 350/110 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat desno loža 450/110 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat desno loža 550/110 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat desno loža 650/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat desno loža 750/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat desno loža 850/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat desno loža 950/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
1. kat desno loža 1050/120 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat lijevo loža 280 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat lijevo loža 380 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat lijevo loža 450/80 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat lijevo loža 550/80 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat lijevo loža 650/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat lijevo loža 750/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat lijevo loža 850/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat lijevo loža 950/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat lijevo loža 1050/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat loža 1150/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat desno loža 280 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat desno loža 380 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat desno loža 450/80 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat desno loža 550/80 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat desno loža 650/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat desno loža 750/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat desno loža 850/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat desno loža 950/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
2. kat desno loža 1050/100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Mezzanin 11110/130 kn Nema ulaznica u online prodaji     
nenumerirana mjesta –parter70 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Balkon stajanje70 kn Nema ulaznica u online prodaji     

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica