Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

Stockhausen | Tadić

Crkva sv. Donata, Zadar, 10.06.2020. u 20:00h

ORGANIZATOR:
KONCERTNI URED ZADAR
CIJENE:
kn
Ostalo:
Koncertna sezona Zadar 2019/2020

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica