Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

"GLAZBA DVIJU AMERIKA"

KD V. Lisinskog , Velika dvorana, 16.06.2023. u 19:30h

ORGANIZATOR:
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
SLOBODNIH MJESTA:
1339
CIJENE:
20 € (150.69 Kn)

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.


Parket lijevo (slobodno68)
                , Cijene: 20 €
               Parket sredina lijevo (slobodno124)
                , Cijene: 20 €
               Parket sredina (slobodno100)
                , Cijene: 20 €
               Parket sredina desno (slobodno105)
                , Cijene: 20 €
               Parket desno (slobodno69)
                , Cijene: 20 €
               Tribina lijevo (slobodno54)
                , Cijene: 20 €
               Tribina sredina lijevo (slobodno70)
                , Cijene: 20 €
               Tribina sredina (slobodno21)
                , Cijene: 20 €
               Tribina sredina desno (slobodno63)
                , Cijene: 20 €
               Tribina desno (slobodno60)
                , Cijene: 20 €
               Tribina lijevo (slobodno103)
                , Cijene: 20 €
               Tribina sredina lijevo (slobodno155)
                , Cijene: 20 €
               Tribina sredina (slobodno105)
                , Cijene: 20 €
               Tribina sredina desno (slobodno136)
                , Cijene: 20 €
               Tribina desno (slobodno106)
                , Cijene: 20 €
               Galerija (Nema ulaznica u prodaji)
                 Galerija (Nema ulaznica u prodaji)
                 Galerija (Nema ulaznica u prodaji)
                 Podij (Nema ulaznica u prodaji)
                 Podij (Nema ulaznica u prodaji)
                 Galerija (Nema ulaznica u prodaji)

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 68) 20 € Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 124) 20 € Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 100) 20 € Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 105) 20 € Odaberi      
Parket desno (slobodno: 69) 20 € Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 54) 20 € Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 70) 20 € Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 21) 20 € Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 63) 20 € Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 60) 20 € Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 103) 20 € Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 155) 20 € Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 105) 20 € Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 136) 20 € Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 106) 20 € Odaberi      
Galerija20 € Nema ulaznica u prodaji     
Galerija20 € Nema ulaznica u prodaji     
Galerija20 € Nema ulaznica u prodaji     
Podij20 € Nema ulaznica u prodaji     
Podij20 € Nema ulaznica u prodaji     
Galerija20 € Nema ulaznica u prodaji     

Vaš odabir:

Provjerite da je odabrano barem jedno sjedalo i da broj odabranih sjedala nije veći od.

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica