Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

PC - 28.02.2020.

KD V. Lisinskog , Velika dvorana, 28.02.2020. u 19:30h

ORGANIZATOR:
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
SLOBODNIH MJESTA:
600
CIJENE:
100/130/160 kn

Odaberite sektor:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.


Parket lijevo (slobodno35)
                , Cijene: 100 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno58)
                , Cijene: 130/160 kn
               Parket sredina (slobodno34)
                , Cijene: 130/160 kn
               Parket sredina desno (slobodno39)
                , Cijene: 130/160 kn
               Parket desno (slobodno43)
                , Cijene: 100 kn
               Tribina lijevo (slobodno8)
                , Cijene: 100 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno34)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina sredina (slobodno7)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina sredina desno (slobodno25)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina desno (slobodno22)
                , Cijene: 100 kn
               Tribina lijevo (slobodno15)
                , Cijene: 100 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno89)
                , Cijene: 100/130/160 kn
               Tribina sredina (slobodno81)
                , Cijene: 100/130/160 kn
               Tribina sredina desno (slobodno56)
                , Cijene: 100/130/160 kn
               Tribina desno (slobodno54)
                , Cijene: 100 kn
               Galerija (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Galerija (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Galerija (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Podij (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Podij (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Galerija (Nema ulaznica u online prodaji)

Naziv sektoraCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 35) 100 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 58) 130/160 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 34) 130/160 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 39) 130/160 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 43) 100 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 8) 100 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 34) 160 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 7) 160 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 25) 160 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 22) 100 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 15) 100 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 89) 100/130/160 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 81) 100/130/160 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 56) 100/130/160 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 54) 100 kn Odaberi      
Galerija100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Galerija100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Galerija100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Podij100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Podij100 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Galerija100 kn Nema ulaznica u online prodaji     

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica