Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

Cibona – Budućnost VOLI

Košarkaški centar "Dražen Petrović", 16.12.2018. u 19:00h

ORGANIZATOR:
KOŠARKAŠKI KLUB CIBONA
SLOBODNIH MJESTA:
3600
CIJENE:
10/20/30/50 kn

Odaberite sektor:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.


Crveni teleskop A (slobodno42)
                , Cijene: 20 kn
               Crveni teleskop B (slobodno12)
                , Cijene: 20 kn
               Crveni teleskop C (slobodno36)
                , Cijene: 20 kn
               Crveni teleskop D (slobodno11)
                , Cijene: 20 kn
               Plavi teleskop A (slobodno43)
                , Cijene: 50 kn
               Plavi teleskop B (slobodno94)
                , Cijene: 50 kn
               Plavi teleskop C (slobodno224)
                , Cijene: 50 kn
               Plavi teleskop D (slobodno87)
                , Cijene: 50 kn
               Zeleni teleskop A (slobodno40)
                , Cijene: 10 kn
               Zeleni teleskop B (slobodno100)
                , Cijene: 10 kn
               Zeleni teleskop C (slobodno99)
                , Cijene: 10 kn
               Zeleni teleskop D (slobodno40)
                , Cijene: 10 kn
               Žuti teleskop A (slobodno21)
                , Cijene: 10 kn
               Žuti teleskop B (slobodno91)
                , Cijene: 10 kn
               Žuti teleskop C (slobodno38)
                , Cijene: 10 kn
               Crvena tribina A (slobodno120)
                , Cijene: 20 kn
               Crvena tribina B (slobodno232)
                , Cijene: 20 kn
               Crvena tribina C (slobodno111)
                , Cijene: 20 kn
               Crvena tribina D (slobodno231)
                , Cijene: 20 kn
               Crvena tribina E (slobodno116)
                , Cijene: 20 kn
               Zelena tribina A (slobodno100)
                , Cijene: 10 kn
               Zelena tribina B (slobodno254)
                , Cijene: 10 kn
               Zelena tribina C (slobodno254)
                , Cijene: 10 kn
               Zelena tribina D (slobodno97)
                , Cijene: 10 kn
               Žuta tribina A (slobodno92)
                , Cijene: 10 kn
               Žuta tribina B (slobodno238)
                , Cijene: 10 kn
               Žuta tribina C (slobodno252)
                , Cijene: 10 kn
               Žuta tribina D (slobodno93)
                , Cijene: 10 kn
               Plava tribina A (slobodno36)
                , Cijene: 30 kn
               Plava tribina B (slobodno134)
                , Cijene: 30 kn
               Plava tribina C (slobodno144)
                , Cijene: 30 kn
               Plava tribina D (slobodno118)
                , Cijene: 30 kn

Naziv sektoraCijene ulaznica
Crveni teleskop A (slobodno: 42) 20 kn Odaberi      
Crveni teleskop B (slobodno: 12) 20 kn Odaberi      
Crveni teleskop C (slobodno: 36) 20 kn Odaberi      
Crveni teleskop D (slobodno: 11) 20 kn Odaberi      
Plavi teleskop A (slobodno: 43) 50 kn Odaberi      
Plavi teleskop B (slobodno: 94) 50 kn Odaberi      
Plavi teleskop C (slobodno: 224) 50 kn Odaberi      
Plavi teleskop D (slobodno: 87) 50 kn Odaberi      
Zeleni teleskop A (slobodno: 40) 10 kn Odaberi      
Zeleni teleskop B (slobodno: 100) 10 kn Odaberi      
Zeleni teleskop C (slobodno: 99) 10 kn Odaberi      
Zeleni teleskop D (slobodno: 40) 10 kn Odaberi      
Žuti teleskop A (slobodno: 21) 10 kn Odaberi      
Žuti teleskop B (slobodno: 91) 10 kn Odaberi      
Žuti teleskop C (slobodno: 38) 10 kn Odaberi      
Crvena tribina A (slobodno: 120) 20 kn Odaberi      
Crvena tribina B (slobodno: 232) 20 kn Odaberi      
Crvena tribina C (slobodno: 111) 20 kn Odaberi      
Crvena tribina D (slobodno: 231) 20 kn Odaberi      
Crvena tribina E (slobodno: 116) 20 kn Odaberi      
Zelena tribina A (slobodno: 100) 10 kn Odaberi      
Zelena tribina B (slobodno: 254) 10 kn Odaberi      
Zelena tribina C (slobodno: 254) 10 kn Odaberi      
Zelena tribina D (slobodno: 97) 10 kn Odaberi      
Žuta tribina A (slobodno: 92) 10 kn Odaberi      
Žuta tribina B (slobodno: 238) 10 kn Odaberi      
Žuta tribina C (slobodno: 252) 10 kn Odaberi      
Žuta tribina D (slobodno: 93) 10 kn Odaberi      
Plava tribina A (slobodno: 36) 30 kn Odaberi      
Plava tribina B (slobodno: 134) 30 kn Odaberi      
Plava tribina C (slobodno: 144) 30 kn Odaberi      
Plava tribina D (slobodno: 118) 30 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica