Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

"JUMBO BIG BAND"

Velika dvorana, 05.10.2023. u 20:00h

ORGANIZATOR:
CANTUS D.O.O.
SLOBODNIH MJESTA:
1045
CIJENE:
15 € (113.02 Kn)

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 69 Cijene: 15 € Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 54 Cijene: 15 € Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 82 Cijene: 15 € Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 90 Cijene: 15 € Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 70 Cijene: 15 € Sektor: Tribina lijevo Nema ulaznica u prodaji Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 63 Cijene: 15 € Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 24 Cijene: 15 € Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 52 Cijene: 15 € Sektor: Tribina desno Nema ulaznica u prodaji Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 77 Cijene: 15 € Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 126 Cijene: 15 € Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 146 Cijene: 15 € Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 122 Cijene: 15 € Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 70 Cijene: 15 €

Parket lijevo (slobodno69)
                , Cijene: 15 €
               Parket sredina lijevo (slobodno54)
                , Cijene: 15 €
               Parket sredina (slobodno82)
                , Cijene: 15 €
               Parket sredina desno (slobodno90)
                , Cijene: 15 €
               Parket desno (slobodno70)
                , Cijene: 15 €
               Tribina lijevo (Nema ulaznica u prodaji)
                 Tribina sredina lijevo (slobodno63)
                , Cijene: 15 €
               Tribina sredina (slobodno24)
                , Cijene: 15 €
               Tribina sredina desno (slobodno52)
                , Cijene: 15 €
               Tribina desno (Nema ulaznica u prodaji)
                 Tribina lijevo (slobodno77)
                , Cijene: 15 €
               Tribina sredina lijevo (slobodno126)
                , Cijene: 15 €
               Tribina sredina (slobodno146)
                , Cijene: 15 €
               Tribina sredina desno (slobodno122)
                , Cijene: 15 €
               Tribina desno (slobodno70)
                , Cijene: 15 €

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 69) 15 € Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 54) 15 € Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 82) 15 € Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 90) 15 € Odaberi      
Parket desno (slobodno: 70) 15 € Odaberi      
Tribina lijevo15 € Nema ulaznica u prodaji     
Tribina sredina lijevo (slobodno: 63) 15 € Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 24) 15 € Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 52) 15 € Odaberi      
Tribina desno15 € Nema ulaznica u prodaji     
Tribina lijevo (slobodno: 77) 15 € Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 126) 15 € Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 146) 15 € Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 122) 15 € Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 70) 15 € Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je odabrano barem jedno sjedalo i da broj odabranih sjedala nije veći od.

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica