Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

IZRAEL I HRVATSKA: MOTI GILADI & TAJČI,SIMF.ORKESTAR HRT-a I A.BJELINSKI

Velika dvorana, 11.10.2023. u 20:00h

ORGANIZATOR:
LIRA INTERSOUND D.O.O
SLOBODNIH MJESTA:
826
CIJENE:
27/35/40/45 € (203.43/263.71/301.38/339.05 Kn)

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA POZORNICA Sektor: Parket lijevo Nema ulaznica u prodaji Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 8 Cijene: 45 / 40 € Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 1 Cijene: 45 / 40 € Sektor: Parket sredina desno Nema ulaznica u prodaji Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 64 Cijene: 27 € Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 60 Cijene: 27 € Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 90 Cijene: 35 / 40 € Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 61 Cijene: 45 / 35 € Sektor: Tribina sredina desno Nema ulaznica u prodaji Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 59 Cijene: 27 € Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 105 Cijene: 27 € Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 144 Cijene: 27 / 35 € Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 53 Cijene: 27 / 35 € Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 75 Cijene: 27 / 35 € Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 106 Cijene: 27 €

Parket lijevo (Nema ulaznica u prodaji)
                 Parket sredina lijevo (slobodno8)
                , Cijene: 40/45 €
               Parket sredina (slobodno1)
                , Cijene: 40/45 €
               Parket sredina desno (Nema ulaznica u prodaji)
                 Parket desno (slobodno64)
                , Cijene: 27 €
               Tribina lijevo (slobodno60)
                , Cijene: 27 €
               Tribina sredina lijevo (slobodno90)
                , Cijene: 35/40 €
               Tribina sredina (slobodno61)
                , Cijene: 35/45 €
               Tribina sredina desno (Nema ulaznica u prodaji)
                 Tribina desno (slobodno59)
                , Cijene: 27 €
               Tribina lijevo (slobodno105)
                , Cijene: 27 €
               Tribina sredina lijevo (slobodno144)
                , Cijene: 27/35 €
               Tribina sredina (slobodno53)
                , Cijene: 27/35 €
               Tribina sredina desno (slobodno75)
                , Cijene: 27/35 €
               Tribina desno (slobodno106)
                , Cijene: 27 €

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo27 € Nema ulaznica u prodaji     
Parket sredina lijevo (slobodno: 8) 40/45 € Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 1) 40/45 € Odaberi      
Parket sredina desno40/45 € Nema ulaznica u prodaji     
Parket desno (slobodno: 64) 27 € Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 60) 27 € Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 90) 35/40 € Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 61) 35/45 € Odaberi      
Tribina sredina desno35/40 € Nema ulaznica u prodaji     
Tribina desno (slobodno: 59) 27 € Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 105) 27 € Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 144) 27/35 € Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 53) 27/35 € Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 75) 27/35 € Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 106) 27 € Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je odabrano barem jedno sjedalo i da broj odabranih sjedala nije veći od.

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica