Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

LISINSKI SUBOTOM 2023./ 2024.

Velika dvorana, 30.09.2023. u 19:30h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
689
CIJENE:
23/30/35 € (173.29/226.04/263.71 Kn)

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 40 Cijene: 23 € Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 79 Cijene: 35 € Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 26 Cijene: 35 € Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 86 Cijene: 35 € Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 30 Cijene: 23 € Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 17 Cijene: 30 € Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 6 Cijene: 35 € Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 7 Cijene: 35 € Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 1 Cijene: 35 € Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 29 Cijene: 30 € Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 75 Cijene: 23 / 30 € Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 93 Cijene: 35 / 30 € Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 70 Cijene: 35 / 23 / 30 € Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 69 Cijene: 35 / 23 / 30 € Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 61 Cijene: 23 / 30 €

Parket lijevo (slobodno40)
                , Cijene: 23 €
               Parket sredina lijevo (slobodno79)
                , Cijene: 35 €
               Parket sredina (slobodno26)
                , Cijene: 35 €
               Parket sredina desno (slobodno86)
                , Cijene: 35 €
               Parket desno (slobodno30)
                , Cijene: 23 €
               Tribina lijevo (slobodno17)
                , Cijene: 30 €
               Tribina sredina lijevo (slobodno6)
                , Cijene: 35 €
               Tribina sredina (slobodno7)
                , Cijene: 35 €
               Tribina sredina desno (slobodno1)
                , Cijene: 35 €
               Tribina desno (slobodno29)
                , Cijene: 30 €
               Tribina lijevo (slobodno75)
                , Cijene: 23/30 €
               Tribina sredina lijevo (slobodno93)
                , Cijene: 30/35 €
               Tribina sredina (slobodno70)
                , Cijene: 23/30/35 €
               Tribina sredina desno (slobodno69)
                , Cijene: 23/30/35 €
               Tribina desno (slobodno61)
                , Cijene: 23/30 €

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 40) 23 € Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 79) 35 € Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 26) 35 € Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 86) 35 € Odaberi      
Parket desno (slobodno: 30) 23 € Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 17) 30 € Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 6) 35 € Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 7) 35 € Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 1) 35 € Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 29) 30 € Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 75) 23/30 € Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 93) 30/35 € Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 70) 23/30/35 € Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 69) 23/30/35 € Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 61) 23/30 € Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je odabrano barem jedno sjedalo i da broj odabranih sjedala nije veći od.

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica