Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

LAIBACH SVIRA ALAMUT

Velika dvorana, 22.10.2023. u 20:00h

ORGANIZATOR:
LOS ANGELES D.O.O.
SLOBODNIH MJESTA:
1002
CIJENE:
26/32/36 € (195.90/241.10/271.24 Kn)

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 68 Cijene: 32 € Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 131 Cijene: 36 € Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 114 Cijene: 36 € Sektor: Parket sredina desno Nema ulaznica u prodaji Sektor: Parket desno Nema ulaznica u prodaji Sektor: Tribina lijevo Nema ulaznica u prodaji Sektor: Tribina sredina lijevo Nema ulaznica u prodaji Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 98 Cijene: 36 € Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 92 Cijene: 36 € Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 58 Cijene: 32 € Sektor: Tribina lijevo Nema ulaznica u prodaji Sektor: Tribina sredina lijevo Nema ulaznica u prodaji Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 181 Cijene: 26 / 32 / 36 € Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 160 Cijene: 26 / 32 / 36 € Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 100 Cijene: 26 / 32 €

Parket lijevo (slobodno68)
                , Cijene: 32 €
               Parket sredina lijevo (slobodno131)
                , Cijene: 36 €
               Parket sredina (slobodno114)
                , Cijene: 36 €
               Parket sredina desno (Nema ulaznica u prodaji)
                 Parket desno (Nema ulaznica u prodaji)
                 Tribina lijevo (Nema ulaznica u prodaji)
                 Tribina sredina lijevo (Nema ulaznica u prodaji)
                 Tribina sredina (slobodno98)
                , Cijene: 36 €
               Tribina sredina desno (slobodno92)
                , Cijene: 36 €
               Tribina desno (slobodno58)
                , Cijene: 32 €
               Tribina lijevo (Nema ulaznica u prodaji)
                 Tribina sredina lijevo (Nema ulaznica u prodaji)
                 Tribina sredina (slobodno181)
                , Cijene: 26/32/36 €
               Tribina sredina desno (slobodno160)
                , Cijene: 26/32/36 €
               Tribina desno (slobodno100)
                , Cijene: 26/32 €

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 68) 32 € Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 131) 36 € Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 114) 36 € Odaberi      
Parket sredina desno36 € Nema ulaznica u prodaji     
Parket desno32 € Nema ulaznica u prodaji     
Tribina lijevo32 € Nema ulaznica u prodaji     
Tribina sredina lijevo36 € Nema ulaznica u prodaji     
Tribina sredina (slobodno: 98) 36 € Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 92) 36 € Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 58) 32 € Odaberi      
Tribina lijevo26/32 € Nema ulaznica u prodaji     
Tribina sredina lijevo26/32/36 € Nema ulaznica u prodaji     
Tribina sredina (slobodno: 181) 26/32/36 € Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 160) 26/32/36 € Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 100) 26/32 € Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je odabrano barem jedno sjedalo i da broj odabranih sjedala nije veći od.

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica