Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

POP MISA MEDITERANA Tonči Huljić: Ave Maria, Hana Huljić: Dies Irae

Velika dvorana, 20.04.2022. u 20:00h

ORGANIZATOR:
STAR PRODUKCIJA D.O.O.
SLOBODNIH MJESTA:
1685
CIJENE:
150/170/200/250 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 65 Cijene: 150 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 132 Cijene: 250 / 200 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 115 Cijene: 250 / 200 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 120 Cijene: 250 / 200 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 60 Cijene: 150 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 62 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 117 Cijene: 200 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 73 Cijene: 200 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 98 Cijene: 200 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 60 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 99 Cijene: 150 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 199 Cijene: 200 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 213 Cijene: 200 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 166 Cijene: 200 / 170 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 106 Cijene: 150 / 170 Kn

Parket lijevo (slobodno65)
                , Cijene: 150 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno132)
                , Cijene: 200/250 kn
               Parket sredina (slobodno115)
                , Cijene: 200/250 kn
               Parket sredina desno (slobodno120)
                , Cijene: 200/250 kn
               Parket desno (slobodno60)
                , Cijene: 150 kn
               Tribina lijevo (slobodno62)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno117)
                , Cijene: 200 kn
               Tribina sredina (slobodno73)
                , Cijene: 200 kn
               Tribina sredina desno (slobodno98)
                , Cijene: 200 kn
               Tribina desno (slobodno60)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina lijevo (slobodno99)
                , Cijene: 150/170 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno199)
                , Cijene: 170/200 kn
               Tribina sredina (slobodno213)
                , Cijene: 170/200 kn
               Tribina sredina desno (slobodno166)
                , Cijene: 170/200 kn
               Tribina desno (slobodno106)
                , Cijene: 150/170 kn
               Osobe s invaliditetom (Nema ulaznica u online prodaji)

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 65) 150 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 132) 200/250 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 115) 200/250 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 120) 200/250 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 60) 150 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 62) 170 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 117) 200 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 73) 200 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 98) 200 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 60) 170 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 99) 150/170 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 199) 170/200 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 213) 170/200 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 166) 170/200 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 106) 150/170 kn Odaberi      
Osobe s invaliditetomNema ulaznica u online prodaji     

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica