Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

KODO ONE EARTH TOUR 2022: TSUZUMI

Velika dvorana, 06.02.2022. u 20:00h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
1044
CIJENE:
250/300/350 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 28 Cijene: 250 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 102 Cijene: 350 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 4 Cijene: 350 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 86 Cijene: 350 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 41 Cijene: 250 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 8 Cijene: 300 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 72 Cijene: 350 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 1 Cijene: 350 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 45 Cijene: 350 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 51 Cijene: 300 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 85 Cijene: 250 / 300 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 140 Cijene: 300 / 350 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 142 Cijene: 300 / 350 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 152 Cijene: 300 / 350 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 87 Cijene: 250 / 300 Kn

Parket lijevo (slobodno28)
                , Cijene: 250 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno102)
                , Cijene: 350 kn
               Parket sredina (slobodno4)
                , Cijene: 350 kn
               Parket sredina desno (slobodno86)
                , Cijene: 350 kn
               Parket desno (slobodno41)
                , Cijene: 250 kn
               Tribina lijevo (slobodno8)
                , Cijene: 300 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno72)
                , Cijene: 350 kn
               Tribina sredina (slobodno1)
                , Cijene: 350 kn
               Tribina sredina desno (slobodno45)
                , Cijene: 350 kn
               Tribina desno (slobodno51)
                , Cijene: 300 kn
               Tribina lijevo (slobodno85)
                , Cijene: 250/300 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno140)
                , Cijene: 300/350 kn
               Tribina sredina (slobodno142)
                , Cijene: 300/350 kn
               Tribina sredina desno (slobodno152)
                , Cijene: 300/350 kn
               Tribina desno (slobodno87)
                , Cijene: 250/300 kn

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 28) 250 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 102) 350 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 4) 350 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 86) 350 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 41) 250 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 8) 300 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 72) 350 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 1) 350 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 45) 350 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 51) 300 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 85) 250/300 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 140) 300/350 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 142) 300/350 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 152) 300/350 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 87) 250/300 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica