Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

TRADICIONALNI KONCERT ZVONKA BOGDANA I TAMBURAŠKOG ORKESTRA IZ VOJVODINE

Velika dvorana, 23.12.2021. u 19:30h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
1130
CIJENE:
120/160/200 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 32 Cijene: 120 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 73 Cijene: 200 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 15 Cijene: 200 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 59 Cijene: 200 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 28 Cijene: 120 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 44 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 84 Cijene: 200 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 19 Cijene: 200 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 48 Cijene: 200 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 36 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 89 Cijene: 120 / 160 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 179 Cijene: 200 / 160 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 167 Cijene: 200 / 160 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 160 Cijene: 200 / 160 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 97 Cijene: 120 / 160 Kn

Parket lijevo (slobodno32)
                , Cijene: 120 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno73)
                , Cijene: 200 kn
               Parket sredina (slobodno15)
                , Cijene: 200 kn
               Parket sredina desno (slobodno59)
                , Cijene: 200 kn
               Parket desno (slobodno28)
                , Cijene: 120 kn
               Tribina lijevo (slobodno44)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno84)
                , Cijene: 200 kn
               Tribina sredina (slobodno19)
                , Cijene: 200 kn
               Tribina sredina desno (slobodno48)
                , Cijene: 200 kn
               Tribina desno (slobodno36)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina lijevo (slobodno89)
                , Cijene: 120/160 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno179)
                , Cijene: 160/200 kn
               Tribina sredina (slobodno167)
                , Cijene: 160/200 kn
               Tribina sredina desno (slobodno160)
                , Cijene: 160/200 kn
               Tribina desno (slobodno97)
                , Cijene: 120/160 kn

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 32) 120 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 73) 200 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 15) 200 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 59) 200 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 28) 120 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 44) 160 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 84) 200 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 19) 200 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 48) 200 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 36) 160 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 89) 120/160 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 179) 160/200 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 167) 160/200 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 160) 160/200 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 97) 120/160 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica