Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

VLATKO STEFANOVSKI TRIO - AKUSTIČNI KONCERT

Velika dvorana, 07.12.2021. u 20:00h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
1607
CIJENE:
160 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 70 Cijene: 160 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 127 Cijene: 160 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 119 Cijene: 160 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 119 Cijene: 160 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 70 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 62 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 93 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 49 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 63 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 60 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 105 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 195 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 209 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 160 Cijene: 160 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 106 Cijene: 160 Kn

Parket lijevo (slobodno70)
                , Cijene: 160 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno127)
                , Cijene: 160 kn
               Parket sredina (slobodno119)
                , Cijene: 160 kn
               Parket sredina desno (slobodno119)
                , Cijene: 160 kn
               Parket desno (slobodno70)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina lijevo (slobodno62)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno93)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina sredina (slobodno49)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina sredina desno (slobodno63)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina desno (slobodno60)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina lijevo (slobodno105)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno195)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina sredina (slobodno209)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina sredina desno (slobodno160)
                , Cijene: 160 kn
               Tribina desno (slobodno106)
                , Cijene: 160 kn

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 70) 160 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 127) 160 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 119) 160 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 119) 160 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 70) 160 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 62) 160 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 93) 160 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 49) 160 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 63) 160 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 60) 160 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 105) 160 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 195) 160 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 209) 160 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 160) 160 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 106) 160 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica