Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

CARLOS DAMAS, ANIKA VAVIĆ, ZAGREBAČKA FILHARMONIJA

Velika dvorana, 23.04.2022. u 19:30h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
1167
CIJENE:
130/170/210 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 56 Cijene: 130 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 102 Cijene: 210 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 76 Cijene: 210 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 97 Cijene: 210 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 43 Cijene: 130 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 46 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 49 Cijene: 210 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 27 Cijene: 210 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 44 Cijene: 210 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 47 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 88 Cijene: 130 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 152 Cijene: 210 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 148 Cijene: 210 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 119 Cijene: 210 / 170 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 73 Cijene: 130 / 170 Kn

Parket lijevo (slobodno56)
                , Cijene: 130 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno102)
                , Cijene: 210 kn
               Parket sredina (slobodno76)
                , Cijene: 210 kn
               Parket sredina desno (slobodno97)
                , Cijene: 210 kn
               Parket desno (slobodno43)
                , Cijene: 130 kn
               Tribina lijevo (slobodno46)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno49)
                , Cijene: 210 kn
               Tribina sredina (slobodno27)
                , Cijene: 210 kn
               Tribina sredina desno (slobodno44)
                , Cijene: 210 kn
               Tribina desno (slobodno47)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina lijevo (slobodno88)
                , Cijene: 130/170 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno152)
                , Cijene: 170/210 kn
               Tribina sredina (slobodno148)
                , Cijene: 170/210 kn
               Tribina sredina desno (slobodno119)
                , Cijene: 170/210 kn
               Tribina desno (slobodno73)
                , Cijene: 130/170 kn

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 56) 130 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 102) 210 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 76) 210 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 97) 210 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 43) 130 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 46) 170 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 49) 210 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 27) 210 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 44) 210 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 47) 170 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 88) 130/170 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 152) 170/210 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 148) 170/210 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 119) 170/210 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 73) 130/170 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica