Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

I. KULJERIĆ: ANIMAL FARM

Velika dvorana, 27.11.2021. u 19:30h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
1071
CIJENE:
80/120/150 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 56 Cijene: 80 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 84 Cijene: 150 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 59 Cijene: 150 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 81 Cijene: 150 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 42 Cijene: 80 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 46 Cijene: 120 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 55 Cijene: 150 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 31 Cijene: 150 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 36 Cijene: 150 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 42 Cijene: 120 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 88 Cijene: 120 / 80 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 136 Cijene: 120 / 150 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 136 Cijene: 120 / 150 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 109 Cijene: 120 / 150 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 70 Cijene: 120 / 80 Kn

Parket lijevo (slobodno56)
                , Cijene: 80 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno84)
                , Cijene: 150 kn
               Parket sredina (slobodno59)
                , Cijene: 150 kn
               Parket sredina desno (slobodno81)
                , Cijene: 150 kn
               Parket desno (slobodno42)
                , Cijene: 80 kn
               Tribina lijevo (slobodno46)
                , Cijene: 120 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno55)
                , Cijene: 150 kn
               Tribina sredina (slobodno31)
                , Cijene: 150 kn
               Tribina sredina desno (slobodno36)
                , Cijene: 150 kn
               Tribina desno (slobodno42)
                , Cijene: 120 kn
               Tribina lijevo (slobodno88)
                , Cijene: 80/120 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno136)
                , Cijene: 120/150 kn
               Tribina sredina (slobodno136)
                , Cijene: 120/150 kn
               Tribina sredina desno (slobodno109)
                , Cijene: 120/150 kn
               Tribina desno (slobodno70)
                , Cijene: 80/120 kn

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 56) 80 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 84) 150 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 59) 150 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 81) 150 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 42) 80 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 46) 120 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 55) 150 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 31) 150 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 36) 150 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 42) 120 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 88) 80/120 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 136) 120/150 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 136) 120/150 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 109) 120/150 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 70) 80/120 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica