Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

ALUMNI 100

Velika dvorana, 16.10.2021. u 19:30h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
957
CIJENE:
80/120/150 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 51 Cijene: 80 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 79 Cijene: 150 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 63 Cijene: 150 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 77 Cijene: 150 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 43 Cijene: 80 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 38 Cijene: 120 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 38 Cijene: 150 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 20 Cijene: 150 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 37 Cijene: 150 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 33 Cijene: 120 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 75 Cijene: 120 / 80 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 119 Cijene: 120 / 150 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 114 Cijene: 120 / 150 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 109 Cijene: 120 / 150 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 61 Cijene: 120 / 80 Kn

Parket lijevo (slobodno51)
                , Cijene: 80 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno79)
                , Cijene: 150 kn
               Parket sredina (slobodno63)
                , Cijene: 150 kn
               Parket sredina desno (slobodno77)
                , Cijene: 150 kn
               Parket desno (slobodno43)
                , Cijene: 80 kn
               Tribina lijevo (slobodno38)
                , Cijene: 120 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno38)
                , Cijene: 150 kn
               Tribina sredina (slobodno20)
                , Cijene: 150 kn
               Tribina sredina desno (slobodno37)
                , Cijene: 150 kn
               Tribina desno (slobodno33)
                , Cijene: 120 kn
               Tribina lijevo (slobodno75)
                , Cijene: 80/120 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno119)
                , Cijene: 120/150 kn
               Tribina sredina (slobodno114)
                , Cijene: 120/150 kn
               Tribina sredina desno (slobodno109)
                , Cijene: 120/150 kn
               Tribina desno (slobodno61)
                , Cijene: 80/120 kn

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 51) 80 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 79) 150 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 63) 150 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 77) 150 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 43) 80 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 38) 120 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 38) 150 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 20) 150 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 37) 150 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 33) 120 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 75) 80/120 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 119) 120/150 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 114) 120/150 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 109) 120/150 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 61) 80/120 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica