Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

J.R. AUGUST U LISINSKOM

Velika dvorana, 17.04.2021. u 20:00h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
1629
CIJENE:
100/120/140/160 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 66 Cijene: 100 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 133 Cijene: 140 / 160 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 102 Cijene: 140 / 160 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 125 Cijene: 140 / 160 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 70 Cijene: 100 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 60 Cijene: 120 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 84 Cijene: 140 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 85 Cijene: 140 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 71 Cijene: 140 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 57 Cijene: 120 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 105 Cijene: 100 / 120 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 195 Cijene: 120 / 140 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 210 Cijene: 120 / 140 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 160 Cijene: 120 / 140 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 106 Cijene: 100 / 120 Kn

Parket lijevo (slobodno66)
                , Cijene: 100 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno133)
                , Cijene: 140/160 kn
               Parket sredina (slobodno102)
                , Cijene: 140/160 kn
               Parket sredina desno (slobodno125)
                , Cijene: 140/160 kn
               Parket desno (slobodno70)
                , Cijene: 100 kn
               Tribina lijevo (slobodno60)
                , Cijene: 120 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno84)
                , Cijene: 140 kn
               Tribina sredina (slobodno85)
                , Cijene: 140 kn
               Tribina sredina desno (slobodno71)
                , Cijene: 140 kn
               Tribina desno (slobodno57)
                , Cijene: 120 kn
               Tribina lijevo (slobodno105)
                , Cijene: 100/120 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno195)
                , Cijene: 120/140 kn
               Tribina sredina (slobodno210)
                , Cijene: 120/140 kn
               Tribina sredina desno (slobodno160)
                , Cijene: 120/140 kn
               Tribina desno (slobodno106)
                , Cijene: 100/120 kn

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 66) 100 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 133) 140/160 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 102) 140/160 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 125) 140/160 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 70) 100 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 60) 120 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 84) 140 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 85) 140 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 71) 140 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 57) 120 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 105) 100/120 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 195) 120/140 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 210) 120/140 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 160) 120/140 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 106) 100/120 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica