Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

THE FRAJLE - OBRADUJ ME

Velika dvorana, 12.10.2020. u 20:00h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
843
CIJENE:
130/150/170/200 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 32 Cijene: 130 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 77 Cijene: 200 / 170 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 50 Cijene: 200 / 170 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 53 Cijene: 200 / 170 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 27 Cijene: 130 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 31 Cijene: 150 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 42 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 18 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 8 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 34 Cijene: 150 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 52 Cijene: 130 / 150 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 117 Cijene: 170 / 150 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 112 Cijene: 170 / 150 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 118 Cijene: 170 / 150 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 72 Cijene: 130 / 150 Kn

Parket lijevo (slobodno32)
                , Cijene: 130 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno77)
                , Cijene: 170/200 kn
               Parket sredina (slobodno50)
                , Cijene: 170/200 kn
               Parket sredina desno (slobodno53)
                , Cijene: 170/200 kn
               Parket desno (slobodno27)
                , Cijene: 130 kn
               Tribina lijevo (slobodno31)
                , Cijene: 150 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno42)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina sredina (slobodno18)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina sredina desno (slobodno8)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina desno (slobodno34)
                , Cijene: 150 kn
               Tribina lijevo (slobodno52)
                , Cijene: 130/150 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno117)
                , Cijene: 150/170 kn
               Tribina sredina (slobodno112)
                , Cijene: 150/170 kn
               Tribina sredina desno (slobodno118)
                , Cijene: 150/170 kn
               Tribina desno (slobodno72)
                , Cijene: 130/150 kn

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 32) 130 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 77) 170/200 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 50) 170/200 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 53) 170/200 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 27) 130 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 31) 150 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 42) 170 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 18) 170 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 8) 170 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 34) 150 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 52) 130/150 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 117) 150/170 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 112) 150/170 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 118) 150/170 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 72) 130/150 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica