Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

IGUDESMAN & JOO: AND NOW BEETHOVEN

Velika dvorana, 15.11.2020. u 20:00h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
1525
CIJENE:
130/170/210/250 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 66 Cijene: 130 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 121 Cijene: 210 / 250 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 92 Cijene: 210 / 250 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 121 Cijene: 210 / 250 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 62 Cijene: 130 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 58 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 90 Cijene: 210 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 36 Cijene: 210 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 59 Cijene: 210 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 60 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 99 Cijene: 130 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 195 Cijene: 210 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 211 Cijene: 210 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 157 Cijene: 210 / 170 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 98 Cijene: 130 / 170 Kn

Parket lijevo (slobodno66)
                , Cijene: 130 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno121)
                , Cijene: 210/250 kn
               Parket sredina (slobodno92)
                , Cijene: 210/250 kn
               Parket sredina desno (slobodno121)
                , Cijene: 210/250 kn
               Parket desno (slobodno62)
                , Cijene: 130 kn
               Tribina lijevo (slobodno58)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno90)
                , Cijene: 210 kn
               Tribina sredina (slobodno36)
                , Cijene: 210 kn
               Tribina sredina desno (slobodno59)
                , Cijene: 210 kn
               Tribina desno (slobodno60)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina lijevo (slobodno99)
                , Cijene: 130/170 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno195)
                , Cijene: 170/210 kn
               Tribina sredina (slobodno211)
                , Cijene: 170/210 kn
               Tribina sredina desno (slobodno157)
                , Cijene: 170/210 kn
               Tribina desno (slobodno98)
                , Cijene: 130/170 kn

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 66) 130 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 121) 210/250 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 92) 210/250 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 121) 210/250 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 62) 130 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 58) 170 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 90) 210 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 36) 210 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 59) 210 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 60) 170 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 99) 130/170 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 195) 170/210 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 211) 170/210 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 157) 170/210 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 98) 130/170 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica