Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

IGUDESMAN & JOO: AND NOW BEETHOVEN

Velika dvorana, 17.10.2021. u 20:00h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
1487
CIJENE:
130/170/210/250 kn

Odaberite sektor ili vrstu ulaznice:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.

POZORNICA Sektor: Parket lijevo Slobodno u Internet prodaji: 53 Cijene: 130 Kn Sektor: Parket sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 115 Cijene: 210 / 250 Kn Sektor: Parket sredina Slobodno u Internet prodaji: 74 Cijene: 210 / 250 Kn Sektor: Parket sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 104 Cijene: 210 / 250 Kn Sektor: Parket desno Slobodno u Internet prodaji: 62 Cijene: 130 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 58 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 88 Cijene: 210 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 63 Cijene: 210 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 65 Cijene: 210 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 60 Cijene: 170 Kn Sektor: Tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 101 Cijene: 130 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 195 Cijene: 210 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina Slobodno u Internet prodaji: 196 Cijene: 210 / 170 Kn Sektor: Tribina sredina desno Slobodno u Internet prodaji: 157 Cijene: 210 / 170 Kn Sektor: Tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 96 Cijene: 130 / 170 Kn

Parket lijevo (slobodno53)
                , Cijene: 130 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno115)
                , Cijene: 210/250 kn
               Parket sredina (slobodno74)
                , Cijene: 210/250 kn
               Parket sredina desno (slobodno104)
                , Cijene: 210/250 kn
               Parket desno (slobodno62)
                , Cijene: 130 kn
               Tribina lijevo (slobodno58)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno88)
                , Cijene: 210 kn
               Tribina sredina (slobodno63)
                , Cijene: 210 kn
               Tribina sredina desno (slobodno65)
                , Cijene: 210 kn
               Tribina desno (slobodno60)
                , Cijene: 170 kn
               Tribina lijevo (slobodno101)
                , Cijene: 130/170 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno195)
                , Cijene: 170/210 kn
               Tribina sredina (slobodno196)
                , Cijene: 170/210 kn
               Tribina sredina desno (slobodno157)
                , Cijene: 170/210 kn
               Tribina desno (slobodno96)
                , Cijene: 130/170 kn

Naziv sektora/vrste ulazniceCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 53) 130 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 115) 210/250 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 74) 210/250 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 104) 210/250 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 62) 130 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 58) 170 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 88) 210 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 63) 210 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 65) 210 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 60) 170 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 101) 130/170 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 195) 170/210 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 196) 170/210 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 157) 170/210 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 96) 130/170 kn Odaberi      

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica