Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

WHAT DOES THIS BUTTON DO?AN EVENING WITH BRUCE DICKINSON

KD V. Lisinskog , Velika dvorana, 26.10.2019. u 20:00h

ORGANIZATOR:
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
SLOBODNIH MJESTA:
521
CIJENE:
190/230/290/330/390 kn

Odaberite sektor:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.


Parket lijevo (slobodno19)
                , Cijene: 330 kn
               Parket sredina lijevo (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Parket sredina (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Parket sredina desno (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Parket desno (slobodno25)
                , Cijene: 330 kn
               Tribina lijevo (slobodno30)
                , Cijene: 230/290 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno16)
                , Cijene: 290/330 kn
               Tribina sredina (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Tribina sredina desno (slobodno19)
                , Cijene: 290/330 kn
               Tribina desno (slobodno41)
                , Cijene: 230/290 kn
               Tribina lijevo (slobodno39)
                , Cijene: 190/230 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno133)
                , Cijene: 230/290 kn
               Tribina sredina (slobodno61)
                , Cijene: 230/290 kn
               Tribina sredina desno (slobodno99)
                , Cijene: 230/290 kn
               Tribina desno (slobodno39)
                , Cijene: 190/230 kn
               Galerija (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Galerija (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Galerija (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Podij (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Podij Nenumerirano (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Galerija 2 Nenumerirano (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Parter - nenumerirano (Nema ulaznica u online prodaji)

Naziv sektoraCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 19) 330 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo390 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Parket sredina390 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Parket sredina desno390 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Parket desno (slobodno: 25) 330 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 30) 230/290 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 16) 290/330 kn Odaberi      
Tribina sredina290/330 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Tribina sredina desno (slobodno: 19) 290/330 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 41) 230/290 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 39) 190/230 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 133) 230/290 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 61) 230/290 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 99) 230/290 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 39) 190/230 kn Odaberi      
GalerijaNema ulaznica u online prodaji     
GalerijaNema ulaznica u online prodaji     
GalerijaNema ulaznica u online prodaji     
PodijNema ulaznica u online prodaji     
Podij NenumeriranoNema ulaznica u online prodaji     
Galerija 2 NenumeriranoNema ulaznica u online prodaji     
Parter - nenumeriranoNema ulaznica u online prodaji     

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica