Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

15 LETA GUBEC KVARTETA

KD V. Lisinskog , Velika dvorana, 06.10.2019. u 19:30h

ORGANIZATOR:
SBS MUSIC
SLOBODNIH MJESTA:
1458
CIJENE:
100/120/150 kn

Odaberite sektor:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.


Parket lijevo (slobodno70)
                , Cijene: 100 kn
               Parket sredina lijevo (slobodno137)
                , Cijene: 120 kn
               Parket sredina (slobodno146)
                , Cijene: 120 kn
               Parket sredina desno (slobodno127)
                , Cijene: 120 kn
               Parket desno (slobodno69)
                , Cijene: 100 kn
               Tribina lijevo (slobodno62)
                , Cijene: 100 kn
               Tribina sredina lijevo (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Tribina sredina (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Tribina sredina desno (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Tribina desno (slobodno60)
                , Cijene: 100 kn
               Tribina lijevo (slobodno105)
                , Cijene: 100 kn
               Tribina sredina lijevo (slobodno199)
                , Cijene: 120 kn
               Tribina sredina (slobodno213)
                , Cijene: 120 kn
               Tribina sredina desno (slobodno166)
                , Cijene: 120 kn
               Tribina desno (slobodno104)
                , Cijene: 100 kn
               Galerija (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Galerija (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Galerija (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Podij (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Podij Nenumerirano (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Galerija 2 Nenumerirano (Nema ulaznica u online prodaji)
                 Parter - nenumerirano (Nema ulaznica u online prodaji)

Naziv sektoraCijene ulaznica
Parket lijevo (slobodno: 70) 100 kn Odaberi      
Parket sredina lijevo (slobodno: 137) 120 kn Odaberi      
Parket sredina (slobodno: 146) 120 kn Odaberi      
Parket sredina desno (slobodno: 127) 120 kn Odaberi      
Parket desno (slobodno: 69) 100 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 62) 100 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo150 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Tribina sredina150 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Tribina sredina desno150 kn Nema ulaznica u online prodaji     
Tribina desno (slobodno: 60) 100 kn Odaberi      
Tribina lijevo (slobodno: 105) 100 kn Odaberi      
Tribina sredina lijevo (slobodno: 199) 120 kn Odaberi      
Tribina sredina (slobodno: 213) 120 kn Odaberi      
Tribina sredina desno (slobodno: 166) 120 kn Odaberi      
Tribina desno (slobodno: 104) 100 kn Odaberi      
GalerijaNema ulaznica u online prodaji     
GalerijaNema ulaznica u online prodaji     
GalerijaNema ulaznica u online prodaji     
PodijNema ulaznica u online prodaji     
Podij NenumeriranoNema ulaznica u online prodaji     
Galerija 2 NenumeriranoNema ulaznica u online prodaji     
Parter - nenumeriranoNema ulaznica u online prodaji     

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica