Ulaznice.hr

Kupnja ulaznica

RUSSELL PETERS - DEPORTED WORLD TOUR

KD V. Lisinskog , Velika dvorana, 26.05.2018. u 20:00h

ORGANIZATOR:
AQUARIUS RECORDS
SLOBODNIH MJESTA:
979
CIJENE:
120/170/220

Odaberite sektor:

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora, trenutnom broju slobodnih mjesta i prikaz tog sektora na slici. Za nastavak kliknite na željeni sektor.


Parket lijevo(slobodno54)
                , Cijene:170HRK
               Parket sredina lijevo(slobodno16)
                , Cijene:220HRK
               Parket sredina(slobodno4)
                , Cijene:220HRK
               Parket sredina desno(slobodno21)
                , Cijene:220HRK
               Parket desno(slobodno40)
                , Cijene:170HRK
               Tribina lijevo(slobodno54)
                , Cijene:170HRK
               Tribina sredina lijevo(slobodno78)
                , Cijene:170/220HRK
               Tribina sredina(slobodno23)
                , Cijene:170/220HRK
               Tribina sredina desno(slobodno69)
                , Cijene:170/220HRK
               Tribina desno(slobodno58)
                , Cijene:170HRK
               Tribina lijevo(slobodno95)
                , Cijene:120/170HRK
               Tribina sredina lijevo(slobodno157)
                , Cijene:120/170HRK
               Tribina sredina(slobodno78)
                , Cijene:120/170HRK
               Tribina sredina desno(slobodno134)
                , Cijene:120/170HRK
               Tribina desno(slobodno98)
                , Cijene:120/170HRK

Naziv sektoraCijene ulaznica
Parket desno (slobodno: 40) Cijena ulaznice: 170 HRK Odaberi
Parket lijevo (slobodno: 54) Cijena ulaznice: 170 HRK Odaberi
Parket sredina (slobodno: 4) Cijena ulaznice: 220 HRK Odaberi
Parket sredina desno (slobodno: 21) Cijena ulaznice: 220 HRK Odaberi
Parket sredina lijevo (slobodno: 16) Cijena ulaznice: 220 HRK Odaberi
Tribina desno (slobodno: 58) Cijena ulaznice: 170 HRK Odaberi
Tribina desno (slobodno: 98) Cijena ulaznice: 120/170 HRK Odaberi
Tribina lijevo (slobodno: 54) Cijena ulaznice: 170 HRK Odaberi
Tribina lijevo (slobodno: 95) Cijena ulaznice: 120/170 HRK Odaberi
Tribina sredina (slobodno: 23) Cijena ulaznice: 170/220 HRK Odaberi
Tribina sredina (slobodno: 78) Cijena ulaznice: 120/170 HRK Odaberi
Tribina sredina desno (slobodno: 69) Cijena ulaznice: 170/220 HRK Odaberi
Tribina sredina desno (slobodno: 134) Cijena ulaznice: 120/170 HRK Odaberi
Tribina sredina lijevo (slobodno: 78) Cijena ulaznice: 170/220 HRK Odaberi
Tribina sredina lijevo (slobodno: 157) Cijena ulaznice: 120/170 HRK Odaberi

Vaš odabir:

Provjerite da je barem jedno sjedalo odabrano i da broj odabrenih sjedala nije već od .

Dodavanje sjedala u košaricu nije uspijelo.

Odabrana mjesta su uspješno dodana u košaricu.

Košarica