Ulaznice.hr Vaše mjesto u prvom redu

 


Uvjeti prodaje | Popis prodajnih mjesta
Varaždin Main Round Match Day 4
Gradska sportska dvorana Varaždin, 24.01.2018. u 16:00 h

Organizator: HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ

Slobodnih mjesta: 1523

Cijene: 300/500 HRK

1. C : 2. D; 2. C : 1. D; 3. C : 3. D

TlocrtSektor: H tribina Slobodno u Internet prodaji: 125 Cijene: 500 KnSektor: K tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 137 Cijene: 500 KnKTDSektor: J tribina Slobodno u Internet prodaji: 130 Cijene: 500 KnSektor: L teleskop lijevo Slobodno u Internet prodaji: 94 Cijene: 300 KnLPLSektor: L teleskop desno Slobodno u Internet prodaji: 93 Cijene: 300 KnLPDSektor: L tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 104 Cijene: 300 KnLTLSektor: L tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 214 Cijene: 300 KnLTDSektor: F teleskop lijevo Slobodno u Internet prodaji: 115 Cijene: 300 KnFPLSektor: F teleskop desno Slobodno u Internet prodaji: 109 Cijene: 300 KnFPDSektor: F tribina lijevo Slobodno u Internet prodaji: 191 Cijene: 300 KnFTLSektor: F tribina desno Slobodno u Internet prodaji: 211 Cijene: 300 KnFTDSektor: H teleskop Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: I teleskop Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: I tribina Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: J teleskop Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: K tribina lijevo Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: K tribina sredina Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: G tribina lijevo Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiGTLSektor: G tribina sredina Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: G tribina desno Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: A tribina lijevo Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiATLSektor: A tribina sredina Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiATCSektor: A tribina desno Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: B teleskop Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: B tribina Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: C teleskop Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: C tribina Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: D teleskop Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: D tribina Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: E tribina lijevo Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: E tribina sredina Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: E tribina desno Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiETDSektor: VIP BOX 1 Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: VIP BOX 2 Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: VIP BOX 3 Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: VIP BOX 4 Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: VIP BOX 5 Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: VIP BOX 6 Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: VIP BOX 7 Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: VIP BOX 8 Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: VIP BOX 9 Nema raspolozivih mjesta u Internet prodajiSektor: VIP BOX 10 Nema raspolozivih mjesta u Internet prodaji
Odaberite željeni sektor/vrstu ulaznice klikom na "Nastavak" uz taj sektor

F teleskop desno (slobodno: 109)      Cijene: 300 HRKNastavak
F teleskop lijevo (slobodno: 115)      Cijene: 300 HRKNastavak
F tribina desno (slobodno: 211)      Cijene: 300 HRKNastavak
F tribina lijevo (slobodno: 191)      Cijene: 300 HRKNastavak
H tribina (slobodno: 125)      Cijene: 500 HRKNastavak
J tribina (slobodno: 130)      Cijene: 500 HRKNastavak
K tribina desno (slobodno: 137)      Cijene: 500 HRKNastavak
L teleskop desno (slobodno: 93)      Cijene: 300 HRKNastavak
L teleskop lijevo (slobodno: 94)      Cijene: 300 HRKNastavak
L tribina desno (slobodno: 214)      Cijene: 300 HRKNastavak
L tribina lijevo (slobodno: 104)      Cijene: 300 HRKNastavak
TLOCRT PROSTORA

Prelaskom pokazivača preko sektora na tlocrtu, dobit ćete podatak o nazivu sektora i trenutnom broju slobodnih mjesta.

H tribina (slobodno: 125), Cijene: 500 HRKK tribina desno (slobodno: 137), Cijene: 500 HRKJ tribina (slobodno: 130), Cijene: 500 HRKL teleskop lijevo (slobodno: 94), Cijene: 300 HRKL teleskop desno (slobodno: 93), Cijene: 300 HRKL tribina lijevo (slobodno: 104), Cijene: 300 HRKL tribina desno (slobodno: 214), Cijene: 300 HRKF teleskop lijevo (slobodno: 115), Cijene: 300 HRKF teleskop desno (slobodno: 109), Cijene: 300 HRKF tribina lijevo (slobodno: 191), Cijene: 300 HRKF tribina desno (slobodno: 211), Cijene: 300 HRK
INFO TELEFON (pon-pet 9-17h):   060 53 53 56
Cijena po minuti (PDV uračunat): 3,49 kn fiksne / 4,78 kn mobilne mreže

Sva prava pridržana © Dekod d.o.o.

Napredno pretraživanje